26 มกราคม 2558
ตำแหน่งงานว่าง  
 
 
- Business Analyst (Loan) 
- Programmer (.Net) 
- Programmer (ETL) 
- Programmer (JAVA - New Core Banking) 
- Programmer (Java) 
- Project Manager 
- Senior Manager (EAI) 
- Senior Manager 
- Senior PMO Officer 
- Senior QA Officer 
- Service Engineer 
- System Analyst (.Net) 
- System Analyst (ETL) 
- System Analyst (JAVA - New Core Banking) 
- System Analyst (JAVA) 
- Team Lead (JAVA - New Core Banking) 
- Technical Lead (JAVA, J2EE, WebSphere) 
- Test Executor-Tester (รุ่น 2) 
- Test Lead 
- Test Manager 
- Tester (รุ่น3) 


คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด...
Other
แบบฟอร์มใบสมัครร่วมงานกับ PSC
PSC CONTACT 02-225-7900 Ext. 806,882,886,889

 

 

 
ไม่พบรายการ!